Informacje ogólne

 1. Sklep działający pod adresem www.poduchymartuchy.pl zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem Sklepu internetowego www.poduchymartuchy.pl jest firma Paweł Orsztynowicz , z siedzibą: ul.Młyńska 4/2, 55-003 Nadolice Wielkie, NIP 915-136-39-00, nr REGON 021001291
 2. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
 3. Każda osoba składająca zamówienie przez Internet w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. 
 4. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

Składanie zamówień

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie jest szyty na zamówienie.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.5. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu, przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
 5. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
 6. Czas realizacji zamówienia: 7-14 dni roboczych od zaakceptowania płatności ( w zależności od zamówionego produktu). W przypadku większych zamówień czas realizacji może ulec zmianie.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 8.  Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.  Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów. Właściciel sklepu może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy. 
 9. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność Sklepu. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione. 


Sklep zastrzega sobie prawo do:

 1. Odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.


Płatność

Po dokonaniu zakupów, przy opcji "przelew bankowy" Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy o numerze konta:  

Alior Bank

54 2490 0005 0000 4500 4949 4820

 

Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie nie zostanie dokonana wplata zamówienie zostanie anulowane.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. Rachunek bankowy Sklepu podany jest podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Sklep nie realizuje płatności gotówką.


Wysyłka

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Dostawa".
   

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
 2. Klient ma obowiązek mailowego kontaktu ze Sprzedającym w celu uzgodnienia zwrotu/wymiany. Towar należy odesłać na adres podany w korespondencji mailowej dot. zwrotu.
 3. Zwrotu wpłaty dokonamy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu, na wskazane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar, należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana”. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.
 5. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy sklep@poduchymartuchy.pl
 6. Przed odebraniem przesyłki, w obecności doręczyciela, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
 7. Pokwitowanie odbioru uszkodzonej lub naruszonej przesyłki zwalnia Sklep z odpowiedzialności za jej stan i wpływ na zawartość.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 9. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

Ochrona danych osobowych

 1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).